E-mail: admin@tro.dk


Vores Far ønsker at vi skal være i stand til at se på Jesu sår og erklære overfor djævelen: "Dette er betalingen for mine synder. Du kan ikke anklage mig for disse ting mere. Satan, Jesus fører min sag for mig. Og på grund af ham er jeg retfærdiggjort i Guds øjne."

For nylig bad jeg, "Herre, jeg ønsker din fred frem for alt. Jeg vil ikke længere lytte til djævelens løgne. Jeg ved, at min frelse ikke er afhængig af min præstation. Nej, Jesus, du alene taler min sag. Jeg hviler i hvad du har gjort for mig."

Kan du sige det samme i tro? At du ikke vil forsøge at arbejde dig frem til Guds velbehag? At Jesus har taget alle dine synder på sig, og at du er i stand til at komme ind i Guds nærhed gennem ham?

Sandheden er, at når Gud ser på dig, så ser han Kristus. Han ser ikke 'den gamle mand', som Paulus refererer til. Som Jesus er i herlighed, sådan er vi i den himmelske verden: forløst, retfærdiggjort og sat fri.

Så er du bekymret eller bange? Fordømmer du dig selv? Du behøver ikke mere leve i skyld eller angst. Hvis du har bekendt og angret dine synder og stoler på Jesu blod, så er de synder udslettet fuldstændigt. Du er retfærdiggjort.

"Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus." (Rom 8, 1). Det Gud siger her er, "Jeg gav dig ikke denne frygt eller fordømmelse. Det er djævlens værk. Slip af med det, idet du i tro erklærer, "Jeg er vasket og renset af tro på Jesus Og jeg ved at Gud elsker mig."

Hvis du har gjort det, så har Herren behag i dig. Du giver ham stor glæde! Det er derfor han siger, "Kom frimodigt ind i mit nærvær, fortæl mig om dine behov, og spørg i særdeleshed om at du må blive fyldt med glæde." Det er sand fred!